حقوق ضایع شده ی من هیچگونه مطلبی سیاسی در این وب انتشار نمیگردد.مطالب و وب ربطی به سیاست و افکاره ماوراء بشریت ندارد.مسئولیت قسمت نظرات در اختیار این وب نیست. همیشه رضا باشید http://hagheman.mihanblog.com 2020-09-21T04:09:20+01:00 text/html 2011-09-04T08:50:09+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم هفته طاقت فرسا http://hagheman.mihanblog.com/post/60 <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>سلام:</strong></font></p><p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>خدمت همه ی شما بازدید کننده های عزیز.</strong></font></p><p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>خیلی سخته که یه هفته رو جوری سپری کنی که نهایت ترس و اضطراب و درد دوری رو داشته باشی.تنی هست که یکی از دوستان به اسم اقا رضا برای فاطمه خانم گذاشتن&nbsp; مشکل تقریبا سختیه ولی امیدوارم زمان باهاتون رفیق باشه.</strong></font></p><p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>برید به ادامهی مطلب و خودتون متن رو بخونید</strong></font></p><p><strong><font size="3" face="Times New Roman"></font></strong>&nbsp;</p><p align="center"><strong><font size="3" face="Times New Roman"><font color="#33ff33">رضا باشید</font></font></strong></p> text/html 2011-09-03T12:12:58+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم تکرار دنیا http://hagheman.mihanblog.com/post/58 <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong> سلام:</strong></font></p><p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>این متن رو هرچند کوتاه ولی خیلی موثر دوست خوبی به اسم زهرا خانم برای کسی که دوسش داره </strong></font></p><p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>گذاشته به اسم اقا سعید.</strong></font></p><p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>امیدوارم مشکلشون حل شه.</strong></font></p><p><strong><font size="3" face="Times New Roman"></font></strong>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> text/html 2011-09-03T11:15:11+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم دلتنگی های روزانه http://hagheman.mihanblog.com/post/59 <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong> سلام:</strong></font></p><p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>اولین دلتنگی رو میذارم، بی نام هست و هیج مشخصاتی نداره فقط متنش رو گذاشته و واقعا زیبا </strong></font></p><p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>هست.امیدوارم به خدا براش خیر بخواد.برید به ادامه ی مطلب و متن رو بخونید ارزشش رو داره</strong></font></p><p>&nbsp;</p><p align="center"><font color="#33ff33" size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>همیشه رضا باشید</strong></font></p> text/html 2011-08-28T09:24:24+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم بازگشت مجدد http://hagheman.mihanblog.com/post/57 <div style="border: 0px currentColor; width: 100%; height: 0px; display: block;" id="InPost_MihanblogShopAds"></div> <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>سلام:</strong></font></p> <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>امیدوارم همه خوب باشید.</strong></font></p> <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>این وب تحت حمایت کامل وبسایت <font color="#ff0000" size="4"><a title="" href="http://www.ghamghatre.mihanblog.com/" target="_blank"><font color="#ff0000" size="4">غم قطره</font></a></font> هست در واقع این وب رو درست کردم که هرکی </strong></font></p> <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>دوست داره و دلش تنگه بیاد اینجا و خودشو خالی کنه.درمورد حقوق ضایع شدش بگه و یه </strong></font></p> <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>اشکدونیه مجازی واسه اونایی که از همه جا بریدن.</strong></font></p> <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>هر کی میخواد توی نظرات متن دلشو بذاره تا من براش بذارم توی صفحه اصلی یا اگه کسی </strong></font></p> <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>میخواد بگه تا اونو دعوت کنم و توی صفحه اصلی بتونه مطلب بذاره.فقط یادتون باشه حرفایی </strong></font></p> <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>نزنید که باعث شه این وب فیلتر شه یا به کسی توهین شه.</strong></font></p> <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>حرفای دلتون رو اینجا بگید اگه نمیتونید توی وبه دیگه ای بگید یا به کسی بگید.هر کی هم دوست </strong></font></p> <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>داره ناشناس بیاد اما خواهش میکنم رعایت عرف فراموش نشه.</strong></font></p> <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>امیدوارم بتونم کمکی کنم تا غم ها یه کم کمتر شه و با خالی شدنتون بتونید خیلی بهتر به زندگی </strong></font></p> <p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>نگاه کنید.</strong></font></p> <p align="center"><strong><font size="3" face="Times New Roman">همیشه رضا باشید</font></strong></p> <p align="center"><br><strong></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><font size="3" face="Times New Roman">لینک های مرتبط:</font></strong></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;"><font size="2"><a title="" href="http://www.ghamghatre.mihanblog.com/" target="_blank">غم قطره</a></font></p> <p style="text-align: right; color: rgb(192, 192, 192); font-weight: bold;"><font size="2"><a title="" href="http://rezandykings.mihanblog.com/" target="_blank">پادشاه موسیقی فارسی</a></font></p> text/html 2010-07-17T08:50:09+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم میشه قصه رو شروع کرد http://hagheman.mihanblog.com/post/56 <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>سلام:</STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>نوشته ی مهربانی های دخترکی جوان برای اغوشهای همیشه بسته ی سایه داری جاودانه.</STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>این نوشته از نوشته ی بسیار خوبی هست که دوست بسیار خوبم برای این وب نوشتن و درواقع </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>هدف اصلیشون توی این نوشته کسی بوده که سالهای ساله که دوسش داره.پیشنهاد میکنم </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>خودتون به ادامه ی مطلب برید و بخونید.</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT face="Times New Roman" color=#33ff33 size=3>همیشه رضا باشید</FONT></STRONG></P> text/html 2010-07-15T21:45:35+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم عذر خواهی http://hagheman.mihanblog.com/post/55 <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>سلام:</STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>ضمن عرض تبریک به مناسبت تولد سالار شهیدان میخواستم بگم که این وب از امروز دوباره کار </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>خودشو شروع میکنه و امیدوارم که متن ها و نوشتها باعث شادی و کمک یاری برای بهبود </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>زندگیه جاودانه باشه.</STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>موفق و پیروز باشید و در سایه حق تعالی زندگی رو به بهترین شکل ممکن پیش ببرید.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" color=#33cc00 size=3><STRONG>همیشه رضا باشید</STRONG></FONT></P> text/html 2010-05-01T15:29:07+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم عاشقانم کجاست؟ http://hagheman.mihanblog.com/post/54 <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>سلام:</STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>کسی نیست تا دردهایم را بازگو کند برای انان که بی صدا میخانند نماز حاجت را.</STRONG></FONT></P> <P><STRONG><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT face="Times New Roman" color=#33ff33 size=3>همیشه رضا باشید</FONT></STRONG></P> text/html 2010-03-19T16:46:34+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم آریایی ها عیدتان مبارک http://hagheman.mihanblog.com/post/53 <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>سلام:</STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>فرا رسیدن عید باستانی و فرخنده آریایی <FONT color=#33ff33>نوروز</FONT> را به همه ی ایرانی ها و ایرانی دوستان تمام دنیا </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>تبریک عرض می نمایم و سالی سر شار از شادی و رضایت را برای تک تک نوروز دوستان و</STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG> آرزو دارم.</STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>امیدوارم از سالی که گذشت بهره ی کافی رو برده باشید و از اشکهای که روی گونه هاتون جاری </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>شده اندوخته ی خنده ای ساخته باشید برای سالی که پیش رو هست و از خنده هاتون دیوار </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>محکمی ساخته باشید برای خنده های سال جدید.</STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>به خاطر وقفه ای که توی این مدت پیش اومد از همه عذر میخوام راستش مشکلات به هیچ کس و </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>هیچ چیز رحمی نمیکنه اما همیشه باید رضا بود امیدوارم دعاهاتون سبب ساز این باشه که این </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>مشکل سریعتر حل بشه.</STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>یه تشکر از همه کسایی که تا الان ما رو حمایت کردن و&nbsp; تنها نذاشتن و تشکر </STRONG></FONT><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>دیگه از دوستان </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>خوبی که نظراتشون رو گفتن و درسهایی خوبی بهم دادن</STRONG></FONT><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG> سپاسی بی پایان از خدای مهربون که بر </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>خلاف انتظاری که از بنده بودنم داشت عمل </STRONG></FONT><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>کردم و برخلاف همه ی محبتها و نعمتهایی که بهم داد </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>ناراحتش کردم و تکیه به مهربونیش کردم و </STRONG></FONT><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>هزاران هزار گناه در عرض یک سال کردم امیدوارم </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>امسال به معنای واقعی حسش کنم و بتونم </STRONG></FONT><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>لبخند خدایی رو توی دلم بشونم.به خاطر همه چی از </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>همه کسایی که باعث شدن در جهت صعود </STRONG></FONT><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>حرکت کنم ممنونم و از صمیم قلب برای همه ی دوستان </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>آرزوی خوشبختی و خوبی و </STRONG></FONT><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>شادی میکنم.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" color=#66ffff size=3><STRONG>امیدوارم سالی سرشار از پاکی داشته باشیم </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" color=#33ff33 size=3><STRONG>التماس دعا............همیشه رضا باشید</STRONG></FONT></P> text/html 2010-02-19T15:44:00+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم توی غربت دم به دم انگشت نگاری... http://hagheman.mihanblog.com/post/52 <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>سلام:</STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>این یه متن از یه نفر که فقط به اسم NA خودشون رو معرفی کردن.این متن واسه خیلیا میتونه </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>در بردارنده ی چیزایی باشه که شاید فکرش رو نکنن و باعث میشه که بهتر از فرصتهاشون </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>استفاده کنن و شکرگذار باشن.متاسفانه به دلیل کم بودن وقت و دسترسی محدود به شبکه ویرایش </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>فارسی این متن رو به عهده ی ذهن خود خواننده های مهربون میذارم امیدوارم که مشکل این </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>دوست خوبمون هم حل شه.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" color=#33ff33 size=3><STRONG>همیشه رضا باشید</STRONG></FONT></P> text/html 2010-02-16T20:40:30+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم ابراز علاقه http://hagheman.mihanblog.com/post/51 <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>سلام:</STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>یه متن دیگه از یه بازدید کننده ی خوب و عاشق برای معشوقه اش.هانیه&nbsp;خانم و اقا رضا که از بهترین عاشقا هستن.امیدوارم به هم برسن و با این ثبات و تحکیم عشق به نتیجه ی دلخواه و خدا پسند دست پیدا کنن.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" color=#33ff33 size=3><STRONG>همیشه رضا باشید</STRONG></FONT></P> text/html 2010-02-13T21:07:07+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم مادر همیشه غمگین http://hagheman.mihanblog.com/post/50 <font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif;" size="3">سلام:<br> هیچ توضیحی درمورد این متن ندارم فقط به این مادر عزیز تسلیت میگم و امیدوارم خدا بهشون صبر <br> <br> بده.امیدوارم همه بتونن این مادر عزیز و داغ دیده رو درک کنن.<br> <br> </font> <div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif; color: rgb(51, 204, 0);" size="3">همیشه رضا باشید</font></div> text/html 2010-02-11T20:56:43+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم عشق و دنیا http://hagheman.mihanblog.com/post/49 <font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif;" size="3">سلام:<br>یه متن تاسف بار از یکی از دوستان خوبم به اسم یلدا واسه ی کسی که شاید لایقت دنیا پرستیش احساس پاکشو کمرنگ کرده.امیدوارم همه بتونن وفادار باقی بمونن و یلدای عزیز هم بتونه با مشکلش کنار بیاد.<br></font><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif; color: rgb(51, 204, 0);" size="3">همیشه رضا باشید</font><br></div> text/html 2010-02-09T21:55:55+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم جای خالی http://hagheman.mihanblog.com/post/48 <font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif;" size="3">سلام :<br><br>به همتون پیشنهاد میکنم بخونید.متن ندا خانم تنها دختر زندگیه مادر و پدرش واسه مامان بابای بی <br><br>همتای زندگیش هست که متاسفانه باز هم دست سرد دنیا.امیدوارم خدا بهش صبر بده.<br><br></font><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif; color: rgb(51, 204, 0);" size="3">همیشه رضا باشید</font><br><br><br><br></div> text/html 2010-02-08T21:39:14+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم درخواست برای دختر تنها http://hagheman.mihanblog.com/post/47 <font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif;" size="3">سلام:<br><br>به عنوان یه بنده ی حقیر از همه ی شما خواهش میکنم برای دختری که حس تنهایی ازار دهنده&nbsp; و <br><br>فشار دنیا اونو از خنده های رویایی دور کرده دعا کنید و براش ارزوی بهترین ها رو کنید.<br><br>توی بحران بدی قرار گرفته سعی کنید از خدای مهربون براش خوبی هارو بخواین.ممنون.</font><font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif;" size="3"><a href="http://talaghnagirid.blogfa.com/" target="_blank" title="">دختر تنها </a></font><br><font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif;" size="3"><br>نیاز به ترحم یا دلسوزی نداره اون به دعای شما نیاز داره.براش دعا کنید.<br><br style="color: rgb(51, 204, 0);"></font><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif; color: rgb(51, 204, 0);" size="3">همیشه رضا باشید</font><br></div> text/html 2010-02-04T22:14:16+01:00 hagheman.mihanblog.com نمیدونم کی هستم اربعین حسینی http://hagheman.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: center;"><font size="2"><font style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(51, 255, 51);" size="3"><font size="6">اسلام علیک یا حسین بن علی</font></font><br></font></div><font size="2"><font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif;" size="3"><br>سلام:<br><br>اربعین سومین گوهر ولایت حق بر باطل، چهلمین روز درگذشت سالار شهیدان، تشنه ی صحرا، <br><br>مظلوم بر حق ،سپه دار زینب، ثابت شده ی دل شکستگان، شاه مظلوم، مرد عالم ،معشوقه ی <br><br>هستی، حافظ عفت و طینت و قران و پاکی حضرت <span style="color: rgb(255, 0, 0);">حسین بی علی (ع)</span> را به همه ی مسلمنان جهان <br><br>اعم از شیعه و سنی و همه ی قبول داران آن حضرت تسلیت عرض مینمایم.<br><br><br></font></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif;" size="3">التماس دعا</font><br><br><font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif;" size="3">همیشه رضا باشید</font><br></font></div>